Kubus Persbericht 4 dec 2013 
Nieuwe Kubus Stabu voor Elementenbestek
volgens NEN 2699

KUBUS - Eindhoven 4 december 2013 - Voor het schrijven van elementenbestekken en het koppelen van bestek aan BIM komt KUBUS in januari met een nieuwe versie van Kubus Stabu, bedoeld voor het opstellen van een Elementenbestek.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van diverse elementenclassificaties zoals de Verbeterde elementenmethode, de zogenaamde “Bouwsystemen en Installaties” die momenteel door STABU wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt een catalogus meegeleverd, opgebouwd volgens NEN 2699, aansluitend op de werksoortenspecificaties (kortteksten) van de STABU2 catalogus. Deze elementencatalogus is ontwikkeld in samenwerking met EcoQuaestor en de adviesbureaus van Bouwprojecteconomie: www.ecoquaestor.nl

Bij de uitwerking van een elementenbestek volgens NEN 2699 wordt nog steeds gebruik gemaakt van de STABU-standaard 2012, met alle bijbehorende knowhow en administratieve gereedschappen. De elementen worden onderverdeeld in technische oplossingen, en worden opgebouwd uit specificaties vanuit de werksoortensortering. Deze vorm past bij de huidige praktijk in bouwprojecten en de toepassing van BIM-instrumenten. De ordening volgens NEN 2699 zorgt bovendien voor aansluiting op het bouwkundig/economische besluitvormingstraject dat voorafgaat aan een bouwopdracht.

Erik Pijnenburg, directeur KUBUS: “Deze versie van Kubus Stabu markeert een mijlpaal voor bestekschrijvers. Hiermee kunnen zij veel makkelijker gaan meewerken aan gebouwontwikkeling met behulp van BIM. De keuze om deze elementencatalogus op basis van NEN 2699 mee te leveren lag voor de hand: het is momenteel de enige beschikbare breed gedragen classificatie. Wij hebben deze classificatie aangeboden aan STABU om op te nemen in hun systematiek als extra index. Zij staan hier positief tegenover en hebben dit in beraad." 

De release is voorafgegaan aan een traject van ruim 8 maanden van testen en afstemmen met diverse partijen, waaronder de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen. Zo is er een functie gebouwd waarmee vanuit de traditionele STABU2 bouwdelen een bestek met één druk op de knop om te zetten is naar een Elementenbestek. Teus Schimmel, bestekschrijver bij AACON en voorzitter Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen: "Het overstappen naar een elementbestek gaat prima met dit programma. Wij zijn tevreden met een classificatie die voor 80% volledig is. En volgens mij is dat ruimschoots gehaald met deze NEN 2699 catalogus. Wij verwachten dan ook dat onze leden nu met elementenbestekken van start gaan.Koppelingen met BIM

Er zijn diverse mogelijkheden om het bestek te koppelen aan BIM: enerzijds met de export van Keynote-bestanden voor gebruik van Assembly codes in Revit, of classificatiebestanden voor ArchiCAD om bestekposten te koppelen aan objecten. Anderzijds kan vanuit elk BIM-model een bestek gegenereerd worden, waarbij alle informatie van onderdelen worden gebruikt voor het vullen van de bestekposten. Want deze informatie zoals afmetingen, kleur, materiaal enz., zijn toch al in het BIM aanwezig. De NEN 2699 classificatie wordt in ArchiCAD ingebouwd, en voor Solibri komen Regelsets beschikbaar om IFC modellen automatisch correct te classificeren.


Kostenrecepten en MPR

Bij de ontwikkeling van de elementencatalogus voor Kubus Stabu is gebruik gemaakt van de EcoQuaestor database. Daarmee is een praktische koppeling gerealiseerd tussen de moderne bouweconomische besluitvorming bij de planontwikkeling in bouwprojecten, en het bestek als resultaat van die besluitvorming. Door het gebruik van de EcoQuaestor database is het elementenbestek straks ook voorbereid op het vastleggen van materiaalgebonden milieuprestaties (MPR), zoals die volgens het Bouwbesluit worden bepaald.

Tim de Jonge van EcoQuaestor: "De recepten van de EcoQuaestor database faciliteren ook het maken van bouwkostenbegrotingen, milieulastenberekeningen en onderhoudskostenberekeningen (binnen de levenscyclusbenadering conform NEN 2699), en spelen een rol in de toekenning van kwaliteit aan ontwerp-elementen in BIM-modellen."

Meer informatie over Kubus Stabu en de NEN 2699 elementencatalogus is te vinden op www.kubusinfo.nl/kubusstabu
Over KUBUS
KUBUS levert BIM voor Design en Build en is distributeur voor de producten van GRAPHISOFT® (Hongarije) en Goldpartner van Solibri Inc. (Finland) in de Benelux. Voor ArchiCAD®, EcoDesigner STAR®, BIMx®, BIMcloud™ en Solibri Model Checker wordt naast verkoop een hoog niveau van service, opleiding en content geleverd. KUBUS is promotor van OpenBIM en IFC workflow solutions zoals simplebim en BCF plug-ins voor BIM authoring tools. Kubus Stabu is Nederlands meest gebruikte bestekverwerker. Vanuit kantoren in Eindhoven, Amsterdam en Belgrado worden samen met verkooppartners in Vlaanderen producten en diensten geleverd aan meer dan 3.250 klanten in de bouwsector, met name in de Benelux.

Meer informatie
Contacteer Lotje van Rijsoort of Rosa van Tour - marketing@kubusinfo.nl - T. +31(0)40 213 1950
www.kubusinfo.nl
 
 
Copyright © 2019 KUBUS. Alle rechten voorbehouden afmelden